Wij hebben ons de afgelopen jaren meer en meer weten te onderscheiden als flexibele bouwpartner die kwaliteit levert, afspraken nakomt en transparantie hoog in het vaandel heeft staan. Door onze manier van werken weten particulieren en professionele opdrachtgevers ons steeds vaker te vinden. Ook na oplevering komen klanten bij ons terug. 

Daarnaast zijn onze meedenkende kwaliteiten regelmatig de reden om ons als partner in te schakelen. Zowel in de ontwikkeling als in de uitvoering worden ons soms complexe vraagstukken voorgelegd die wij, al dan niet in combinatie met geschikte partners, tot een goed einde weten te brengen.

Haafkes is een aannemingsbedrijf met een eigen visie op bouwen. Het is meer dan een dak boven je hoofd. Een gebouw moet uiteindelijk ook een “thuis” zijn. Haafkes vertaalt die gedachten in kwaliteit met toekomst. Haafkes heeft de expertise om pasklare oplossingen te bedenken voor specifieke bouwproblemen.

Aannemingsbedrijf Haafkes is opgericht in 1985 door Bennie Haafkes. Hij heeft het bedrijf uitgebouwd tot een totaalbouwer die zich met name op de particuliere markt begaf. Midden 90-er jaren is er gestart met de eerste projectontwikkelingen en utiliteitsbouw. In 2001 is Werner Haafkes toegetreden tot het bedrijf, in 2007 gevolgd door Erik Reinderink. Thom Overbeek is verantwoordelijk voor Haafkes Retail en Onderhoud. Gezamenlijk vormen zij de directie van het bouwbedrijf.

wernererik thom

HAAFKES INNOVATIEF

Haafkes hoort momenteel bij de koplopers op het gebied van innovatieve concepten en oplossingen in Nederland. Prachtige termen als lean bouwen, ketensamenwerking, BIM en SIM brengen wij in de praktijk. Wij noemen het alleen gezond en nuchter verstand.

Onze innovatieve oplossingen (waarmee we onder andere de Pioneering Innovation Award en de Bouwkennis Marketing Jaarprijs hebben gewonnen) worden momenteel veel ingezet. Onze betaalbare starterswoning en de 4S oplossing voor het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad zijn twee voorbeelden.

Daarnaast hebben wij geïnvesteerd in een optimale bedrijfsvoering. Wij werken onder andere met Revit. Een 3D ontwerp en tekenpakket waarmee we gedetailleerde ontwerpen en werktekeningen maken. Samen met onze bouwpartners werken wij vanuit 1 bestand en voorkomen we bouwfouten en onnodige kosten. Tevens sturen wij ons bedrijf middels Visual Management aan. In één opslag weet iemand die voor dit bord staat hoe de stand van ons bedrijf en onze werken is.

 

HAAFKES MVO BELEID

Maatschappelijke doelen

Aannemingsbedrijf Haafkes probeert zijn verantwoordelijkheid in de maatschappij te nemen door tal van goede doelen en verenigingen te steunen. Hierbij staan het spelende kind, het lerende kind en het zieke kind centraal. 

Het spelende kind

Samen met een groot aantal (Goorse) partijen hebben wij ons ingezet om een droom waar te maken. Edu Hoek was al jaren bezig een kinderboerderij op te richten. Mede door onze inspanning is deze er eindelijk gekomen. Thans wordt door ons de voorzittersrol binnen de kinderboerderij nog vervuld. //Klik hier voor meer info...

Het lerende kind

Wij stimuleren techniek onderwijs bij kinderen. Dit doen wij onder andere door onze rol binnen stichting Zwaluwstaarten. Daarnaast zijn wij betrokken bij het middelbaar onderwijs en het hoger onderwijs. Naast een adviesrol nemen wij ook lessen voor onze rekening. Ook bieden wij al jaren opleidingsplaatsen binnen ons bedrijf aan. Aankomend metselaars, timmerlieden, maar ook werkvoorbereiders en commerciële functies worden zo regelmatig ingevuld. Naast een opleiding hebben ze ook kans op een baan.

Het zieke kind

Via opdrachtgevers zijn wij in aanraking gekomen met een aantal goede doelen die wij een warm hart toedragen of hebben gedragen. Enkele voorbeelden hiervan zijn onder andere Join4Energy, Energy4All en Duchenne Heroes

Milieu

Naast de diverse maatschappelijke doelen proberen wij ook bewuster om te gaan met onze omgeving. In de bouw door te kiezen voor duurzame producten die ontstaan zijn uit, of geschikt zijn voor hergebruik. In ons bedrijf wordt de totale CO2 uitstoot vastgelegd om gerichter te kunnen handelen. Ook zijn wij op de hoogte van de laatste technieken op het gebied van energiebesparing en energieopwekking voor woningen en bedrijven en kunnen zo onze opdrachtgevers goed adviseren.

De afgelopen jaren zijn wij meerdere malen bekroond voor onze innovaties. Daarnaast nemen wij ons vak serieus en voeren wij een groot aantal belangrijke kwaliteitscertificaten. Deze staan hieronder afgebeeld en hiernaast toegelicht. Heeft u hier vragen over, of wilt u meer weten over de gewonnen prijzen? Neem dan contact met ons op.

  • certificaten

Fundeon • sinds jaar en dag zijn wij erkend leerbedrijf bij Fundeon. Zij zijn de schakel tussen de bouw en zijn (potentiële) medewerkers en hebben hun visie op loopbaanbegeleiding en scholing. ///naar website...

Bouwend Nederland • de vereniging van bouwers in Nederland. Zij maken zich in hun lobby dagelijks hard voor een vitale bouwsector die bouwt aan een duurzame vernieuwing van de leefomgeving, voor nu en in de toekomst. ///naar website...

Bouwgarant • Bouwgarant is het grootste keurmerk in de bouw. Met een Bouwgarant Aannemer kun je o.a. rekenen op juiste opleidingen en verzekeringen, uitgebreide klachtenregeling, garanties, kwaliteit en ervaring. ///naar website...

VCA • VCA staat voor VGM (Veiligheid Gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers. Door toepassing van deze checklist streef je een zo optimaal mogelijk resultaat na op het gebied van VGM. ///naar website...

Woningborg • Woningborg geeft al meer dan 30 jaar waarborgcertificaten af voor kopers van nieuwe woningen. De afbouwgarantie is de meest bekende, maar ze adviseren ook op juridisch, technisch en financieel gebied. ///naar website...